Αρχική - Επικοινωνία
 
 
Χαιρετισμός Προέδρου Αποστολή & Ιστορία Διοικητικό Συμβούλιο Συχνές Ερωτήσεις Εκπρόσωποι σε Οργανώσεις και Σώματα Επιτροπές
Δράσεις του ΣΚΛΚ

Αποστολή & Ιστορία

Το επάγγελμα των Κοινωνικών Λειτουργών ξεκίνησε στην Κύπρο το 1960 ενώ η Κοινωνική Εργασία ως επιστημονική μέθοδος εφαρμόζεται για πρώτη φορά το 1951 στο πρώτο Γραφείο Ευημερίας. Το επάγγελμα κατοχυρώθηκε νομικά το 2000 με τον Περί Εγγραφής Επαγγελματιών Κοινωνικών Λειτουργών Νόμο.

Η Κοινωνική Εργασία ως επιστήμη υπάγεται στις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες και έχει ως κύριο στόχο της τον άνθρωπο και τις ανάγκες του. Ο κατ' εξοχήν χώρος εργασίας των Κοινωνικών Λειτουργών είναι η Κοινωνική Υπηρεσία, η οποία μπορεί να βρίσκεται σε ένα δημόσιο ή σε έναν ιδιωτικό φορέα, στη Τοπική Αυτοδιοίκηση σε μια εθελοντική οργάνωση αλλά και σε έναν ιδιωτικό χώρο εργασίας.

Ο πρωταρχικός σκοπός του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Κύπρου είναι να προσφέρει ενημέρωση και επιμόρφωση στα μέλη του γύρω από τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην Κοινωνική Εργασία. Επιπλέον συνδράμει και υποστηρίζει τις προσπάθειες για αναβάθμιση του ρόλου των Κοινωνικών Λειτουργών στα κοινωνικά δρώμενα της Κύπρου.

Ειδικότερα οι ρόλοι του εντοπίζονται στις ακόλουθες περιοχές:

  • Παροχή στήριξης στα μέλη και προώθηση λύσης προβλημάτων που αντιμετωπίζουν.
  • Επισήμανση και προβολή κοινωνικών προβλημάτων και αναγκών και ενεργός συμβολή στον κοινωνικό προγραμματισμό και τη διαμόρφωση κοινωνικής πολιτικής.
  • Προβολή του έργου του Συνδέσμου, Ενημέρωση και διαφώτιση του κοινού πάνω σε κοινωνικά θέματα
  • Εκπαίδευση και Επιμόρφωση των μελών του σε ότι αφορά τις σύγχρονες προσεγγίσεις στην παροχή Κοινωνικής Εργασίας

Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο να επισημανθεί ότι ο Σύνδεσμος δεν προσφέρει υπηρεσίες Κοινωνικής Εργασίας σε άτομα, ομάδες και/ή κοινότητες αφού τον ρόλο αυτό τον διαδραματίζουν οι κατά τόπους κοινωνικοί φορείς και κοινωνικές υπηρεσίες. Σε περίπτωση που χρειάζεστε υποβοήθηση σε τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζετε, αποταθείτε στους κατά τόπους κοινωνικούς φορείς και τις κοινωνικές υπηρεσίες.

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook