Αρχική - Επικοινωνία
 
 
Παιδί & Oικογένεια Υπηρεσίες Ενηλίκων Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Ψυχική Υγεία Υπηρεσίες για ΑμΕΑ Παραβατικότητα
Σχολική Κοινωνική Εργασία Τοπική Αυτοδιοίκηση Ένοπλες Δυνάμεις Αστυνομία Βιομηχανίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις Ιδιωτικά Γραφεία

Υπηρεσίες για ΑμΕΑ

Η εφαρμογή της Κοινωνικής Εργασίας στο τομέα αυτό αποσκοπεί στο σχεδιασμό, ανάπτυξη και παροχή υπηρεσιών και προγραμμάτων για τα άτομα με σωματική αναπηρία.

Οι στόχοι των Κοινωνικών Λειτουργών στον Τομέα αυτό αφορούν:

  • την ένταξη και επανένταξη των ατόμων αυτών στην ευρύτερη κοινωνία
  • την αποδοχή τους από αυτή,
  • την συνηγορία υπέρ των ανθρωπίνων τους δικαιωμάτων,
  • την προώθηση νέων κοινωνικών πολιτικών και συμπεριφορών προς αυτή την ευάλωτη ομάδα του πληθυσμού.

Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στη συστηματική εκπαίδευσή τους, στη διαγνωστική αξιολόγηση των αναγκών των ατόμων αυτών και των οικογενειών τους και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό των αντίστοιχων δράσεων και ενεργειών προς αντιμετώπιση των διαφόρων προκλήσεων προς την ομάδα αυτή.

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook