Αρχική - Επικοινωνία
 
 
Παιδί & Oικογένεια Υπηρεσίες Ενηλίκων Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Ψυχική Υγεία Υπηρεσίες για ΑμΕΑ Παραβατικότητα
Σχολική Κοινωνική Εργασία Τοπική Αυτοδιοίκηση Ένοπλες Δυνάμεις Αστυνομία Βιομηχανίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις Ιδιωτικά Γραφεία

Ιδιωτικά Γραφεία

Οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί ως ανεξάρτητοι επαγγελματίες μπορούν να παρέχουν συμβουλευτικές, υποστηρικτικές , εκπαιδευτικές, καθοδηγητικές και υπηρεσίες δικτύωσης σε άτομα, ομάδες, οικογένειες και στην κοινότητα.

Στη Κύπρο δεν υπάρχει συγκεκριμένη αναφορά στην υφιστάμενη νομοθεσία περί εγγραφής επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών για τα προσόντα/ κριτήρια που θα πρέπει να κατέχει ένας / μια ιδιώτης Κοινωνικός/ η Λειτουργός.

Σε χώρες της ΕΕ καθώς και στις ΗΠΑ οι ιδιώτες κοινωνικοί λειτουργοί θα πρέπει :

Nα κατέχουν τουλάχιστο μεταπτυχιακό τίτλο σπουδών από Τμήμα Κοινωνικής Εργασίας

Nα έχουν εργασιακή εμπειρία σε κλινικό περιβάλλον τουλάχιστο δυο χρόνια από την απόκτηση του μεταπτυχιακού τους τίτλου

Να έχουν κλινική εποπτεία από επαγγελματία κοινωνικό λειτουργό

Η κλινική εργασία με άτομα, οικογένειες ή ομάδες απαιτούν άδεια κλινικού κοινωνικού λειτουργού όπως για παράδειγμα

• Licensed Clinical Social Worker (LCSW)

• Licensed Independent Clinical Social Worker (LICSW)

• Licensed Certified Social Worker–Clinical (LCSW-C)

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook