Αρχική - Επικοινωνία
 
 
Παιδί & Oικογένεια Υπηρεσίες Ενηλίκων Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Ψυχική Υγεία Υπηρεσίες για ΑμΕΑ Παραβατικότητα
Σχολική Κοινωνική Εργασία Τοπική Αυτοδιοίκηση Ένοπλες Δυνάμεις Αστυνομία Βιομηχανίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις Ιδιωτικά Γραφεία

Τοπική Αυτοδιοίκηση

Οι συντελούμενες στην Κύπρο δημογραφικές, κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές καταδεικνύουν την ανάγκη άσκησης μιας ενιαίας κοινωνικής πολιτικής, πέρα και έξω από την καλοπροαίρετη συμπαράσταση σε μεμονωμένες ομάδες της κοινωνίας. Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Τ.Α.) στην άσκηση κοινωνικής πολιτικής είναι αδιαμφισβήτητος. Εξ άλλου, η συνεχής παρότρυνση της Ε.Ε. προς την εναρμόνιση της κοινωνικής πολιτικής των κρατών μελών με την τοπική κοινωνική πολιτική δείχνει σαφέστατα την τάση να δημιουργηθούν δομές, που να επιτρέψουν στην τοπική αυτοδιοίκηση να αναλάβει έναν ρόλο, θεσμικά οριοθετημένο, στην αντιμετώπιση ακάλυπτων κοινωνικών αναγκών των πολιτών-δημοτών.

Ο Κοινωνικός Λειτουργός μπορεί να είναι το άτομο που θα βοηθήσει στο σχεδιασμό, στη διαμόρφωση και υλοποίηση μιας τέτοιας κοινωνικής πολιτικής σε τοπικό επίπεδο. Η υλοποίηση ενός τέτοιου στόχου υλοποιείται από τη δημιουργία και λειτουργία μιας Κοινωνικής Υπηρεσίας σε τοπικό επίπεδο. Ένα τέτοιο μοντέλο λειτουργεί με πολλαπλούς στόχους και μεθόδους δράσης (αξιόπιστες καινούργιες πρακτικές), αποκεντρωμένα, (οι ευθύνες μοιράζονται σε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, οι Υπηρεσίες και οι επαγγελματίες βρίσκονται κοντά στα άτομα που τους χρειάζονται), συλλογικά (υπευθυνότητες, αναγνώριση και ανατροφοδότηση μοιράζονται) και καινοτομικά (πειραματισμοί με τακτικές εκδημοκρατισμού και νέες προσεγγίσεις των κοινωνικών θεμάτων). Αποτελεί έναν ολοκληρωμένο, μέσα στα τοπικά όρια μηχανισμό συντονισμού της τοπικής κοινωνικής πολιτικής, στον οποίο συμμετέχουν ως εταίροι όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, ενώ τον ηγετικό ρόλο έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Οι διαφορετικοί ρόλοι του Κοινωνικού Λειτουργού σε πλαίσια της Τοπικής Αυτοδιοίκησης μπορούν να συνοψιστούν στα ακόλουθα:

  • Συντονισμός τοπικού δικτύου κοινωνικών, προνοιακών υπηρεσιών καθώς και υγείας, εκπαίδευσης και πολιτισμού
  • Εντοπισμός και Αξιολόγηση κοινοτικών αναγκών
  • Κοινωνικός σχεδιασμός προγραμμάτων
  • Συμβολή στην αποκέντρωση εξουσιών
  • Αποφυγή επικαλυτπόμενων υπηρεσιών – one stop shop service
  • Αξιολόγηση υπηρεσιών και προγραμμάτων
  • Δημιουργία υποστηρικτικών μηχανισμών

Αποκαλύπτει ουσιαστικά το νέο ρόλο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Συντονισμός) σε ένα σχετικά καινούργιο τομέα (Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Κοινωνικής Πολιτικής) καθώς και στις δημοκρατικές πρακτικές της δικτύωσης (πλουραλιστική συνεργασία - ενεργός συμμετοχή).

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook