Αρχική - Επικοινωνία
 
 
Παιδί & Oικογένεια Υπηρεσίες Ενηλίκων Υπηρεσίες Ηλικιωμένων Ψυχική Υγεία Υπηρεσίες για ΑμΕΑ Παραβατικότητα
Σχολική Κοινωνική Εργασία Τοπική Αυτοδιοίκηση Ένοπλες Δυνάμεις Αστυνομία Βιομηχανίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις Ιδιωτικά Γραφεία

Βιομηχανίες - Μεγάλες Επιχειρήσεις

Οι κοινωνικοί λειτουργοί σε εταιρίες κερδοσκοπικού τομέα δεν επηρεάζουν μόνο το πώς οι επιχειρήσεις εργάζονται με τις κοινότητες και τους πελάτες τους αλλά συμβάλλουν και στην επίλυση των μεγάλων κοινωνικών προβλημάτων. Καθορίζουν βέλτιστες πρακτικές για τις επιχειρήσεις συμπεριλαμβανομένου του πώς να βοηθήσουν τα άτομα να ζήσουν μια υγιή και παραγωγική ζωή.

Οι κοινωνικοί λειτουργοί αναλαμβάνουν πολλούς ρόλους, από την παροχή στήριξης στους εργαζόμενους , διαχείρισης της συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, διαχείριση θεμάτων ψυχικής υγείας και κοινωνικών προβλημάτων των εργαζομένων καθώς και ανάπτυξη θετικών δράσεων στις κοινότητες των επιχειρήσεων. Υποβοηθούν στην ανάπτυξη της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης της επιχείρησης μέσα από την αξιοποίηση προγραμμάτων και εκστρατειών, δημιουργεί ομάδες εργαζομένων, αναπτύσσει προγράμματα ένταξης και γεφύρωσης της διαφορετικότητας, της συνεργασίας, κτλ μεταξύ των εργαζομένων , παρέχει συμβουλές σε εργαζόμενους που αντιμετωπίζουν διάφορες προσωπικές ανησυχίες πχ άγχος, διαζύγιο, εξάρτηση κτλ, σχεδιάζουν προγράμματα εκπαιδευτικά και ενημερωτικά προς τους εργαζόμενους για διαχείριση προσωπικών τους ζητημάτων πχ επιδοματική πολιτική, φροντίδα ηλικιωμένων γονέων, επιστροφή στην εργασία από άδεια μητρότητας κτλ. Αναδύουν καινοτόμες δράσεις για την καλλιέργεια της συλλογικότητας και του σεβασμού μεταξύ των εργαζομένων,

Γνώμονας των κοινωνικών λειτουργών που εργάζονται σε επιχειρήσεις αποτελεί το γεγονός ότι, οι επιχειρήσεις δεν επηρεάζουν μόνο τους υπαλλήλους τους και τις οικογένειές τους, αλλά και τις κοινότητες που εξαρτώνται από αυτές.

Πιθανές θέσεις που μπορούν να έχουν οι επαγγελματίες κοινωνικοί λειτουργοί σε επιχειρήσεις είναι :

Υπεύθυνος εταιρικής κοινωνικής ευθύνης

Υπεύθυνος προγράμματος βοήθειας εργαζομένων

Διαχειριστής κοινωνικής φροντίδας και φροντίδας υγείας

Οργανωτικός Σύμβουλος διαχείρισης αλλαγών

Υπεύθυνος διαφορετικότητας και ένταξης

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook