Αρχική - Επικοινωνία
 
 

Δεοντολογία

Ο κώδικας δεοντολογίας υιοθετήθηκε από την Διεθνή Ομοσπονδία την Κοινωνικών Λειτουργών (IFSW) και από τη Διεθνή Ένωση των Σχολών Κοινωνικής Εργασίας (IASSW), το 2004.

Οι περί Δεοντολογίας των Κοινωνικών Λειτουργών Κανονισμοί του 2004

http://www.seeklk.org/files/codeofethics.pdf

Ορισμός του επαγγέλματος των Κοινωνικών Λειτουργών

http://ifsw.org/get-involved/global-definition-of-social-work/

Ο περί εγγραφής επαγγελματιών κοινωνικών λειτουργών Νόμος του 2000

http://www.casw.org.cy/docs/N.173%28I%29-2000-2009.pdf

Διεθνείς κανόνες για την εκπαίδευση των Κοινωνικών Λειτουργών

http://cdn.ifsw.org/assets/ifsw_65044-3.pdf

i Χρήσιμες υπερσυνδέσεις
Εγγραφή Νέων Μελών Επικοινωνία Kατάλογος εγγεγραμμένων επαγγελματιών ΚΛ Bρείτε μας στο Facebook